Ing. Marie Havranová

Zaměstnání:

2007 až dosud - IMMUNIA spol. s r.o.,  Praha

  • zástupce vedoucí laboratoře
  • vedoucí úseku humorální a buněčné imunologie

1994 - 2007 - Imunologické centrum IMUMED s.r.o., Praha

  • vedoucí úseku buněčné imunologie
  • autor patentu: Test aktivace basofilů

1992 - 1994 - Oddělení klinické imunologie FN Motol, Praha

  • VŠ nelékař – průtoková cytometrie, humorální imunologie

1981 – 1992 - Ústav výzkumu vývoje dítěte, odd. radiobiologie FN Motol, Praha

  • VŠ nelékař – RIA metody, kapalinová chromatografie

1978 – 1981 - Ústav molekulární genetiky ČSAV, Praha

  • odborný pracovník –oddělení proteinů, izolace bílkovin                                                                                                                                             

Vzdělání:

  • 1989  atestace
  • 1973 - 1978  VŠCHT,  Praha