Vážení pacienti,
v souvislosti s novelou zákona č. 48/1997 Sb, provedené zákonem č. 369/2011 Sb., platné a účinné od 1.4.2012 si Vás dovolujeme informovat:
1. Provozní doba a ordinační hodiny jsou uvedeny na dveřích našich ordinací a na www.immunia.org
2. Sešit "Evidence stížností" je k dispozici u vrchní sestry na každé ambulanci a bude Vám vydán na vyžádání
3. Seznam zdravotních služeb, ke kterým vyžadujeme písemný informovaný souhlas:
        a) specifická alergenová imunoterapie - Staloral, Phostal, Alutard, Pollinex, Oralair, Grazax
        b) aplikace imunoglobulinových a jiných krevních preparátů
        c) bronchodilatační testy u pacientů s polymorbiditou
        d) kožní testy s čerstvými potravinami
        e) expoziční test s potravinami
4. Neposkytujeme žádné nadstandardní výkony
5. Seznam cen poskytovaných zdravotních služeb nehrazených, nebo jen částečně hrazených ZP:
        Přednostní ošetření bez objednání                                                                           -    2.000,- Kč
        Lékařská zpráva na vyžádání pacienta                                                                     -       300,- Kč
        Lékařská zpráva v anglickém jazyce                                                                         -    2.000,- Kč
        Konzultace s lékařem v anglickém jazyce                                                                 -      500,- Kč
        Aplikace očkovací látky u pacienta                                                                            -      450,- Kč
        Vydání jednorázového pohotovostního balíčku v ordinaci                                      -        50,- Kč
        Kopie lékařské zprávy nebo laboratorních výsledků (1 list)                                    -          5,- Kč
        Jednoduché lékařské potvrzení                                                                                  -      100,- Kč
        Výpis z lékařské dokumentace na žádost pacienta                                                  -      500,- Kč
        Plicní edukace CliFlo                                                                                                    -      200,- Kč
        Aplikace IGAMPLIA - dopatek pacienta                                                                      -      200,- Kč

        Vyplnění dotazníků - 1 strana                                                                                      -        50,- Kč