g3 srha
g5 jílek
g6 bojínek
g12 žito seté
w6 pelyněk černobýl
w8 pampeliška
w9 jitrocel kopinatý
w203 řepka olejka
w209 ambrosie mix
Břízovité a lískovité
t2 olše
t3 bříza
t4 líska
Bukovité
t5 buk
Vrbovité
t12 jíva
t96 topol
Motýlokvěté
t19 akát