Informace

V centru prevence a léčby poruch imunity úzce spolupracují zkušení a kvalifikovaní odborníci, kteří mají dlouholeté zkušenosti z klinických pracovišť FN v Motole a Imunologického centra v Praze. Činnost centra je zaměřena na diagnostiku, prevenci a léčbu alergických onemocnění a chorob rozvíjejících se na podkladě poruch imunity. Vysoce kvalifikovaný tým laboratorních a klinických pracovníků sleduje a zavádí výsledky intenzivního výzkumu v oblasti imunologie a alergologie do praxe.

V ambulancích je pacientům věnována komplexní péče zaměřená na diagnostiku, prevenci a léčbu imunodeficiencí, alergických i autoimunitních chorob.

AKREDITACE

Od roku 2009 laboratoř IMMUNIA je držitelem osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO 15189:2013 u Českého institutu pro akreditaci.
Od roku 2010 laboratoř IMMUNIA je držitelem osvědčení o registraci č. RKL/0424/813  u NASKL.
Od roku 2010 je ambulantní část IMMUNIA zařazená mezi akreditovaná pracoviště k provádění vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku pro obor alergologie a klinická imunologie.

AMBULANCE

Diagnostická a léčebně preventivní péče je zaměřena na různé typy alergií a poruch imunity, které mají různé projevy.Kromě klasických alergických onemocnění se jedná zejména o nevyjasněné kožní vyrážky, lékové a potravinové alergie, častá a závažná infekční onemocnění zvl. respirační, únavové stavy, nevyjasněné bolesti kloubů, zvětšení lymfatických uzlin, teploty či změny v biochemických testech. Poruchy imunity jsou také přítomny u 20-30% párů s poruchou plodnosti.

LABORATOŘ

Laboratorní vyšetření je zaměřeno na testy humorální imunity, autoprotilátek, serologie některých infekčních chorob a testy buněčné imunity. Jako jedna z mála laboratoří provádí funkční buněčné testy – test aktivace bazofilů a test blastických transformací lymfocytů. Tyto testy lze využít při diagnostice lékové nebo potravinové alergie přímo s čerstvými potravinami či léky přinesenými pacientem. Pracoviště se zabývá laboratorní diagnostikou poruch reprodukce.

KONZULTAČNÍ ČINNOST

Konzultace našich lékařů a vysokoškoláků pracujících v laboratoři k výsledkům u nás vyšetřených pacientů je jedna s nejvíce oceňovaných služeb našeho zařízení. Telefonické konzultace k výsledkům či dalšímu diagnostickému nebo léčebnému postupu včetně očkování u imunopatologických stavů jsou možné denně od 9 do 12 hodin. V případě nezbytnosti kdykoli v pracovní době. tel.  224 829 466

SPONZORUJEME

  • Občanské sdružení Villa Vallila
  • CAP - Senioři Prahy 8
  • Občanské sdružení Cesta Domů