Vyšetření

Provádíme vyšetření na:

Humorální imunita 
   Základní
   Specifické IgE
      Potravinové alergeny 
      Inhalační alergeny   
      Pyly
      Hmyz
      Léky 
      Plísně 
      Různé 
      Směsi alergenů 
      Rekombinantní alergeny
   Další proteiny
   Proteiny akutní fáze 

Autoprotilátky

Potravinová intolerance 

Speciální vyšetření  

Buněčná imunita
   Znaky
   Funkční testy 
   Blastické transformace
   Test aktivace bazofilů                

Serologie
   Herpetické viry
   Očkování
   Ostatní

Vyšetření ejakulátu