Dne 5.11.2020 od 16 hodin  pořádáme ve spolupráci s ČLK  pro spolupracující lékaře:
PODZIMNÍ SEMINÁŘ IMMUNIA

Pozvánky budou rezesílány poštou. Vzhledem k omezené kapacitě potvrďte svoji účast:
tel.: 222 314 018 nebo na e-mailem: info@immunia.org do 30.10.2020