kontrola negativní - bez stimulace (spontánní)
kontrola pozitivní - stimulace anti-IgE
stimulace alergeny
stimulace rekombinantními alergeny (Bet v1, Bet v2, Phl p1, Phl p5, Phl p7, Art v1, Mal d1, Dau c1)
stimulace léky