Vyšetření DNA fragmentace spermií

Pro úspěšné oplodnění vajíček je jednou z podmínek nepoškozená DNA, která je uložena v hlavičce spermie. Pokud je tato DNA poškozena, může být narušen další vývoj embryí po oplození. Vyšetření je důležitou doplňující metodou pokud není zjištěna příčina neplodnosti po opakovaných samovolných potratech, zaniklých těhotenstvích v časné gravidity, při opakované neúspěšné léčbě metodami asistované reprodukce.
Za závažnou poruchu kvality DNA spermií je považován stav, kdy více než 30% spermií má DNA poškozenou (fragmentovanou).
Test není hrazen ze zdravotního pojištění a jeho cena je 1500,- Kč.
Provádí se každý čtvrtek 7.00-8.30 bez předchozího objednání