Autoprotilátky
ANA screening
ENA screening
ACLA (IgG, IgM)
ACLA β2 glykoprotein (IgG, IgM)
Protilátky proti fasfatidyl serinu
Protilátky proti fosfatidyl inositolu
Protilátky proti annexinu
Protilátky proti prothrombinu
Protilátky proti spermiím
Protilátky proti ovariím
Protilátky proti zona pellucida
Tkáňová transglutamináza (IgA)
TPO