Buněčná imunita
T lymfocyty (CD3)
T lymfocyty (CD4/CD8)
aktivované Tly (CD3+/Dr+)
B lymfocyty (CD20)
NK buňky (CD3-/CD56+)
Funkce NK buněk (JAR)
T regulační buňky