Ceník vyšetření pro samoplátce

Ceník nabízených služeb od 15.3.2020
IMMUNIA spol. s r.o.

 

NÁZEV METODY SMLUVNÍ CENY V KČ
HUMORÁLNÍ IMUNITA
IgA                                                                                                                  220,- Kč
Sekreční IgA-sliny 160,- Kč
IgG 220,- Kč
IgG1 800,- Kč
IgG2 800,- Kč
IgG3 800,- Kč
IgG4 800,- Kč
IgM 220,- Kč
IgE 400,- Kč
Komplement C3 200,- Kč
Komplement C4 200,- Kč
Aktivita kompl. CH50 200,- Kč
C1-inhibitor koncentrace 250,- Kč
C1-inhibitor funkce 500,- Kč
CRP 200,- Kč
ASLO (latex) 110,- Kč
Cirkulující imunokomplexy (PEG) 50,- Kč
ECP 900,- Kč
Tryptáza 800,- Kč
Transferin 200,- Kč
Orosomucoid 200,- Kč
Alfa-2 makroglobulin 250,- Kč
Ceruloplasmin 250,- Kč
Haptoglobin 200,- Kč
Alfa-1 antitrypsin 200,- Kč
Celková bílkovina 20,- Kč
Elektroforéza bílkovin 80,- Kč
Imunofixace 1 200,- Kč
Kappa L řetězce 310,- Kč
Lambda L řetězce 310,- Kč
Revmatoidní faktor (latex) 110,- Kč
RF (IgA, IgM, IgG) 1 500,- Kč
Anti CCP 500,- Kč
MCV 500,- Kč
IgE-celkové 400,- Kč
DAO-koncentrace 1 100,- Kč
Funkční test - degradace histaminu 1 800,- Kč
Specifické IgE - 1 alergen 850,- Kč
Specifické IgE - směsi 850,- Kč
Specifické IgE - komponenty 850,- Kč
Pepsin ve slinách (PEPTEST)                                                                       1 000,- Kč                                
AUTOPROTILÁTKY
ANA  screen 370,- Kč
ANA  titrace 370,- Kč
ANA  IgA, IgM, IgG 1 000,- Kč
ENA screen 600,- Kč
ENA typizace ELISA 3 000,- Kč
ENA typizace blot 1 700,- Kč
ANCA screen 300,- Kč
ANCA typizace 300,- Kč
ANCA dot 1 300,- Kč
ds DNA 500,- Kč
AMA 300,- Kč
ASMA 300,- Kč
LKM 300,- Kč
GBM 300,- Kč
GPCA 300,- Kč
StMA 300,- Kč
Jaterní blot  1 300,- Kč
GADA 600,- Kč
ASCA (IgA, IgG) 600,- kč
EMA IgA 300,- Kč
Gliadin deamidovaný (IgA, IgG) 500,- Kč
Kravské mléko (IgA, IgG) 500,- Kč
Tkáňová transglutamináza IgA 250,- Kč
Tkáňová transglutamináza IgG 300,- Kč
Anti-TPO 400,- Kč
Anti-TG 400,- Kč
ACLA (IgM, IgG) 1 300,- Kč
β2-glykoprotein (IgM, IgG) 600,- Kč
Anexin (IgM, IgG) 700,- Kč
Phosphatidyl serin (IgM, IgG) 700,- Kč
Phosphatidyl inositol (IgM, IgG) 700,- Kč
Protrombin (IgM, IgG) 700,- Kč
ZP (anti zona pellucida) 200,- Kč
OV (anti ovaria) 250,- Kč
ASP (anti spermie) 350,- Kč
 
SÉROLOGIE
EBV (VCA, EA, EBNA) 1 400,- Kč
EBV Blot (IgM, IgG) 3 000,- Kč
CMV (IgM, IgG) 1 000,- Kč
CMV avidita 500,- Kč
HSV 1,2 (IgM, IgG) 1000,- Kč
HSV  blot 1 500,- Kč
Borrelia (IgM, IgG) 1000,- Kč
Borrelia Blot (IgG, IgM) 3 500,- Kč
Chlamydia pneumoniae (IgA, IgM, IgG) 1 100,- Kč
Chlamydia trachomatis (IgA, IgM, IgG) 1 100,- Kč
Protilátky proti tetanu IgG 350,- Kč
 
BUNĚČNÁ IMUNITA
Sedimentace 40,- Kč
Krevní obraz s diferenciálem  80,- Kč
Mikroskopický diferenciál  70,- Kč
Fagocytóza 1 000,- Kč
Oxidativní vzplanutí 1 100,- Kč
Fenotypizace lymfocytů - 1 znak (např. CD3,CD4,CD8,CD20) 400,- Kč
Treg lymfocyty (CD4+CD25+CD127dim+) 1 350,- Kč
Treg lymfocyty (CD4+CD25+CD127dim+CD45RA+) 1 800,- Kč
HLA-B27 700,- Kč
Test aktivace basofilů - negat. a pozit. kontrola 1 000,- Kč
Test aktivace basofilů - 1 alergen 1 ředění 400,- Kč
Test blast. transformace -  negat. kontrola 700,- Kč
Test blast. transformace - negat. a pozit. kontrola 900,- Kč
Test blast. transformace - 1 antigen 1 ředění 200,- Kč
Aktivace NK buněk (PWM, JAR buňky)                                                          2 500,- Kč
Test blast. Transformace - Nikl                                                                       400,- Kč
VYŠETŘENÍ SPERMIÍ  
Protilátky proti spermiím v ejakuátu (MAR test) 700,- Kč
Integrita akrozomu 900,- Kč
Počet spermií+vitalita+morfologie 1 000,- Kč
Fragmentace DNA spermií                                                                              1 500,- Kč
OSTATNÍ VÝKONY
Odběr krve 100,- Kč
Separace séra + příjem 50,- Kč
Telefonická konzultace 100,- Kč
Interpretace výsledku
Příjem vzorku

200,- Kč
50,- Kč