Ceník vyšetření pro samoplátce

Ceník nabízených služeb od 1.2.2022
IMMUNIA spol. s r.o.

 

NÁZEV METODY SMLUVNÍ CENY V KČ
HUMORÁLNÍ IMUNITA
IgA                                                                                                                  220,- Kč
Sekreční IgA-sliny 180,- Kč
IgG 220,- Kč
IgG1 850,- Kč
IgG2 850,- Kč
IgG3 850,- Kč
IgG4 850,- Kč
IgM 220,- Kč
IgE 500,- Kč
Komplement C3 220,- Kč
Komplement C4 220,- Kč
Aktivita kompl. CH50 230,- Kč
C1-inhibitor koncentrace 280,- Kč
C1-inhibitor funkce 500,- Kč
CRP 200,- Kč
ASLO (latex) 140,- Kč
Cirkulující imunokomplexy (PEG) 60,- Kč
ECP 900,- Kč
Tryptáza 800,- Kč
Aktivita lektinové dráhy MBL 450,- Kč
Alfa-1 antitrypsin 220,- Kč
Anti CCP 500,- Kč
Anti MCV 500,- Kč
Pepsin ve slinách (PEPTEST) 1 000,- Kč
Funkční test - degradace histaminu 1 800,- Kč
Celková bílkovina 25,- Kč
Elektroforéza bílkovin 90,- Kč
Imunofixace 1 350,- Kč
Kappa L řetězce 430,- Kč
Lambda L řetězce 430,- Kč
Revmatoidní faktor (latex) 140,- Kč
RF (IgA, IgM, IgG) 1 500,- Kč
DAO-koncentrace 1 100,- Kč
Specifické IgE - 1 alergen 850,- Kč
Specifické IgE - směsi 850,- Kč
Specifické IgE - komponenty 850,- Kč
   
   
   
   
                           
AUTOPROTILÁTKY
ANA  screen 400,- Kč
ANA  titrace 400,- Kč
ANA  IgA, IgM, IgG 1 200,- Kč
ENA screen 650,- Kč
ENA typizace ELISA 3 000,- Kč
ENA typizace blot 2 000,- Kč
ANCA screen 300,- Kč
ANCA typizace 300,- Kč
ANCA dot 1 800,- Kč
ds DNA 550,- Kč
AMA 300,- Kč
ASMA 300,- Kč
LKM 300,- Kč
GBM 300,- Kč
GPCA 300,- Kč
StMA 300,- Kč
Jaterní blot  1 800,- Kč
GADA 600,- Kč
ASCA (IgA, IgG) 600,- kč
Endomisium  IgA 300,- Kč
Gliadin deamidovaný (IgA, IgG) 500,- Kč
Kravské mléko (IgA, IgG) 500,- Kč
Tkáňová transglutamináza IgA 350,- Kč
Tkáňová transglutamináza IgG 350,- Kč
Anti-TPO 450,- Kč
Anti-TG 450,- Kč
ACLA (IgM, IgG) 1 300,- Kč
β2-glykoprotein (IgM, IgG) 600,- Kč
Anexin (IgM, IgG) 700,- Kč
Phosphatidyl serin (IgM, IgG) 700,- Kč
Phosphatidyl inositol (IgM, IgG) 700,- Kč
Protrombin (IgM, IgG) 700,- Kč
AZP (anti zona pellucida) 200,- Kč
OV (anti ovaria) 250,- Kč
ASP (anti spermie) 350,- Kč
 
SÉROLOGIE
EBV (VCA, EA, EBNA) 1 700,- Kč
EBV Blot (IgM, IgG) 5 000,- Kč
CMV (IgM, IgG) 1 000,- Kč
SARS-Cov-2 IgG 500,- Kč
HSV 1,2 (IgM, IgG) 1000,- Kč
HSV  blot 3 000,- Kč
Borrelia (IgM, IgG) 1000,- Kč
Borrelia Blot (IgG, IgM) 5 000,- Kč
Chlamydia pneumoniae (IgA, IgM, IgG) 1 200,- Kč
Chlamydia trachomatis (IgA, IgM, IgG) 1 200,- Kč
Protilátky proti tetanu  350,- Kč
 
BUNĚČNÁ IMUNITA
Sedimentace 45,- Kč
Krevní obraz s diferenciálem  90,- Kč
Mikroskopický diferenciál  90,- Kč
Fagocytóza 1 000,- Kč
Oxidativní vzplanutí 1 200,- Kč
Fenotypizace lymfocytů - 1 znak (např. CD3,CD4,CD8,CD20) 400,- Kč
Treg lymfocyty (CD4+CD25+CD127dim+) 1 350,- Kč
Treg lymfocyty (CD4+CD25+CD127dim+CD45RA+) 1 800,- Kč
HLA-B27 700,- Kč
Test aktivace basofilů - negat. a pozit. kontrola 1 040,- Kč
Test aktivace basofilů - 1 alergen 1 ředění 400,- Kč
Test blast. transformace -  negat. kontrola 700,- Kč
Test blast. transformace - negat. a pozit. kontrola 900,- Kč
Test blast. transformace - 1 antigen 1 ředění 200,- Kč
Aktivace NK buněk (PWM, JAR buňky)                                                          2 500,- Kč
Test blast. Transformace - Nikl                                                                       400,- Kč
VYŠETŘENÍ SPERMIÍ  
Protilátky proti spermiím v ejakuátu (MAR test) 700,- Kč
Integrita akrozomu 900,- Kč
Počet spermií+vitalita+morfologie 1 400,- Kč
Fragmentace DNA spermií                                                                              1 500,- Kč
OSTATNÍ VÝKONY
Odběr krve 100,- Kč
Separace séra + příjem 100,- Kč
Telefonická konzultace 250,- Kč
Interpretace výsledku
 

250,- Kč