Žádanky

Žádanky jsou ordinacím poskytovány zdarma, při jejich nedostatku nás prosím kontaktujte. Požadovaná vyšetření na žádance je nutno zřetelně a jednoznačně označit (např. křížkem). Na žádanku lze uvést doplňující klinické informace týkající se pacienta.

Ke stažení:

Požadavky na odběr materiálu:

  • Sedimentace

krev-citrát

  • Humorální imunita

4-8 ml krve v závislosti na množství požadavků

  • Buněčná imunita

nesrážlivá krev - heparin (současně nutný odběr KO)

  • Krevní obraz

nesrážlivá krev K3EDTA

  • Serologie

2-6 ml krve v závislosti na množství požadavků

  • Ranní moč