01.03.2019 | VYŠETŘENÍ DNA FRAGMENTACE SPERMIÍ

Pro úspěšné oplodnění vajíček spermií je jednou z podmínek nepoškozená DNA, která je uložená v hlavičce spermie. Pokud je tato DNA poškozena, může být narušen další vývoj embryí po oplození. Vyšetření je důležitou doplňující metodou, pokud není zjištěna příčina neplodnosti po opakovaných samovolných potratech, zamlklých těhotenstvích v časné gravidity, při opakovaně neúspěšné léčbě metodami asistované reprodukce.
Za závažnou poruchu kvality DNA spermií je považován stav, kdy více než 30% spermií má DNA poškozenou (fragmentovanou).
Test není hrazen ze zdravotního pojištění a jeho cena je:  1500,- Kč.
Na test je potřeba se objednat na recepci našeho zdravotnického zařízení :
IMMUNIA, Thámova 183/11, Praha 8 - Karlín
Tel: 224 829 466 nebo na E-mail: objednavky@immunia.org
 

Zpět