C3 složka komplementu

C3 složka komplementu C3

Princip: Turbidimetrie
Materiál: Srážlivá krev, sérum
Stabilita: 2-8°C: 8 dní
Provádí se: 2x týdně
Doba odezvy: 2 týdny
Referenční meze:
  • 0 – 14r: 0,83 – 1,64 g/l
  • 14r – 99r: 0,83 – 1,8 g/l
Zdroj referenčních mezí: T. Zima a kol.: Laboratorní diagnostika, 3. vyd., 2013, Galén
Klinické informace:

C3 je složka komplementu s nejvyšší sérovou koncentrací ze všech sérových komponentů. Sledování hladiny C3 odráží děje v komplementu jako celku, hraje klíčovou roli v komplementové kaskádě, při aktivaci C3 se sbíhá klasická i alternativní dráha aktivace. C3 je reaktant akutní fáze.

Interpretace:

Snížená hladina: při zvýšené spotřebě komplementu (SLE, RA), jaterní postižení, vrozený deficit C3 složky

Zvýšená hladina: akutní a chronické záněty (chová se jako protein akutní fáze), bakteriální infekce a některé malignity

Kontaktujte nás