T lymfocyty CD4/CD8

T lymfocyty CD4/CD8 CD4/8

Princip: průtoková cytometrie
Materiál: nesrážlivá krev - heparin, EDTA
Stabilita: 24 hodin při laboratorní teplote
Provádí se: denně
Doba odezvy: týden
Referenční meze:
 • CD4 absolutní počet (vyjádřen v *10^9/l)
 • 7d – 2m: 2,1 – 4,9
 • 2m – 5m: 1,6 – 4,2
 • 5m – 9m: 1,7 – 4,1
 • 9m – 15m: 1,3 – 4,1
 • 15m – 2r: 1,1 – 3,6
 • 2r – 5r: 0,7 -2
 • 5r – 10r: 0,5 – 1,8
 • 10r – 16r: 0,5 – 1,3
 • 16r – 99r: 0,4 – 1,3
 • CD4 relativní počet (vyjádřen v %):
 • 0d – 10r: 35 - 65
 • 10r – 99r: 35 - 60
 • CD8 absolutní počet (vyjádřen v *10^9/l)
 • 7d – 2m: 0,5 – 1,6
 • 2m – 5m: 0,7 – 1,5
 • 5m – 9m: 0,7 – 1,8
 • 9m – 15m: 0,5 – 1,6
 • 15m – 2r: 0,5 – 1,8
 • 2r – 5r: 0,5 – 1,4
 • 5r – 10r: 0,4 – 1,2
 • 10r – 16r: 0,3 – 0,8
 • 16r – 99r: 0,2 – 0,7
 • CD8 absolutní počet (vyjádřen v *10^9/l)
 • 0d – 6r: 10 – 30
 • 6r – 10r: 15 - 30
 • 10r – 99r: 15 - 35
 • Poměr CD4/CD8:
 • 0d – 99r: 1,6 – 2,4
Zdroj referenčních mezí: Marieke w. a kol.: Reference values for lymphocyte subpopulations, The Journal of Pediatrics, 1997,
Klinické informace:

Diferenciační antigeny (CD znaky) jsou charakteristické pro určité subpopulace buněk. K jejich detekci se používají monoklonální protilátky připravené proti těmto antigenům. Lidské lymfocyty se dělí dle exprese povrchových antigenů na T lymfocyty, B lymfocyty a NK buňky (Natural Killers). Indikací k vyšetření subpopulací lymfocytů je podezření na primární či sekundární imunodeficienci, zvýšená náchylnost k virovým, mykotickým, parazitárním a bakteriálním onemocněním, AIDS, zhoubná krevní onemocnění.

Interpretace:

CD3+ celkové T lymfocyty se zvyšují u virových a autoimunitních onemocnění, u leukemických onemocnění T buněk, snižují se při expozici toxickým látkám.

CD4+ pomocné T lymfocyty (Th) se zvyšují při autoimunitních onemocněních. Ke snížení dochází u některých virových onemocnění (EBV, CMV), u určitých typů leukémií.

CD8+ cytotoxické (supresorové) T lymfocyty (Tc) se zvyšují např. u některých virových onemocnění (EBV, CMV, HIV), snížené u autoimunitních onemocnění, SLE, u některých typů leukémií.

B lymfocyty se zvyšují u autoimunitních a leukemických onemocnění a snižují se u virových onemocnění.

NK buňky (Natural Killers – přirození zabíječi) jsou granulární lymfocyty, které však na svém povrchu nenesou antigenně specifický receptor jako T či B lymfocyty. Jejich charakteristickým povrchovým znakem je CD56. Jsou tedy CD3-CD56+. NK buňky jsou součástí antigenně nespecifických mechanizmů. Rozeznávají buňky s abnormálně málo MHC na svém povrchu – buňky nádorové a buňky napadené viry a působí na ně cytotoxicky.

Kontaktujte nás