B lymfocyty CD20

B lymfocyty CD20 CD20

Princip: průtoková cytometrie
Materiál: nesrážlivá krev - heparin, EDTA
Stabilita: 24 hodin při laboratorní teplotě
Provádí se: denně
Doba odezvy: týden
Referenční meze:
 • CD20 absolutní počet (vyjádřeno v *10^9/l):
 • 7d – 2m 0,3 – 1,7
 • 2m – 5m 0,8 – 2,6
 • 5m – 9m 0,8 – 2,2
 • 9m – 1r3m 0,7 – 2,4
 • 1r3m – 2r 0,9 – 2,5
 • 2r – 5r 0,4 – 1,5
 • 5r – 10r 0,3 – 0,7
 • 10r – 16r 0,2 – 0,5
 • 16r – 99r 0,1 – 0,4
 • CD20 relativní počet (vyjádřeno v %):
 • 0d – 2m 15 - 23
 • 2m – 2r 19 - 31
 • 2r – 5r 19 – 28
 • 5r – 15r 12 - 22
 • 15r – 99r 5 - 15
Zdroj referenčních mezí: Marieke w. a kol.: Reference values for lymphocyte subpopulations, The Journal of Pediatrics, 1997,
Klinické informace:

Diferenciační antigeny (CD znaky) jsou charakteristické pro určité subpopulace buněk. K jejich detekci se používají monoklonální protilátky připravené proti těmto antigenům. Lidské lymfocyty se dělí dle exprese povrchových antigenů na T lymfocyty, B lymfocyty a NK buňky (Natural Killers). Indikací k vyšetření subpopulací lymfocytů je podezření na primární či sekundární imunodeficienci, zvýšená náchylnost k virovým, mykotickým, parazitárním a bakteriálním onemocněním, AIDS, zhoubná krevní onemocnění.

Interpretace:

CD3+ celkové T lymfocyty se zvyšují u virových a autoimunitních onemocnění, u leukemických onemocnění T buněk, snižují se při expozici toxickým látkám.

CD4+ pomocné T lymfocyty (Th) se zvyšují při autoimunitních onemocněních. Ke snížení dochází u některých virových onemocnění (EBV, CMV), u určitých typů leukémií.

CD8+ cytotoxické (supresorové) T lymfocyty (Tc) se zvyšují např. u některých virových onemocnění (EBV, CMV, HIV), snížené u autoimunitních onemocnění, SLE, u některých typů leukémií.

B lymfocyty se zvyšují u autoimunitních a leukemických onemocnění a snižují se u virových onemocnění.

NK buňky (Natural Killers – přirození zabíječi) jsou granulární lymfocyty, které však na svém povrchu nenesou antigenně specifický receptor jako T či B lymfocyty. Jejich charakteristickým povrchovým znakem je CD56. Jsou tedy CD3-CD56+. NK buňky jsou součástí antigenně nespecifických mechanizmů. Rozeznávají buňky s abnormálně málo MHC na svém povrchu – buňky nádorové a buňky napadené viry a působí na ně cytotoxicky.

Kontaktujte nás