Antinukleární protilátky ve třídě IgA, IgG, IgM

Antinukleární protilátky ve třídě IgA, IgG, IgM ANA IgA, IgG, IgM

Princip: nepřímá imunofluorescence
Materiál: Srážlivá krev, sérum
Stabilita: 2-8°C: 2 týdny
Provádí se: 2x týdně
Doba odezvy: 2 týdny
Referenční meze:
  • t1 Negativní
  • t2 Hraniční = nejistý výsledek, zopakujte při další kontrole
  • t3 Slabě pozitivní
  • t4 Pozitivní
  • t5 Silně pozitivní
Klinické informace:

Antinukleární protilátky (ANA) jsou autoprotilátky proti orgánově nespecifickým antigenům. Jedná se jaderné, cytoplazmatické antigeny nebo struktury mitotického aparátu. Jednotlivé typy fluorescencí mají různý klinický význam a vždy je nutno je hodnotit v kontextu celkového klinického a laboratorního obrazu pacienta.

Více informací o ANA obrazech na: www.anapatterns.org.

Kontaktujte nás