Protilátky proti tkáňové transglutamináze IgA, IgG

Protilátky proti tkáňové transglutamináze IgA, IgG tTG

Princip: ELISA
Materiál: Srážlivá krev, sérum
Stabilita: 2-8°C: týden, déle při -20°C
Provádí se: 1x týdně
Doba odezvy: 2 týdny
Referenční meze:
  • tTGA-IgG 0 – 99 r 0 - 1,2 IP
  • tTGA-IgA 0 – 99 r 0–8 U/ml
Zdroj referenčních mezí: příbalový leták
Klinické informace:

Protilátky proti tkáňové transglutamináze jsou vysoce senzitivním a specifickým vyšetřením pro diagnostiku celiakie. Sledování hladiny protilátek je vhodné také pro monitorování dodržování bezlepkové diety. Vyšetření IgG má význam zejména u pacientů se selektivním deficitem IgA, případně u malých dětí, u kterých jsou hladiny IgA nižší.

Kontaktujte nás