Protilátky proti proteináze 3

Protilátky proti proteináze 3 PR3

Princip: FEIA
Materiál: Srážlivá krev, sérum
Stabilita: 2-8°C: 2 týdny, déle při -20°C
Provádí se: 1x za 14 dní
Doba odezvy: měsíc
Referenční meze:
  • <2 IU/ml Negativní
  • 2-3 IU/ml Hraniční = nejistý výsledek, zopakujte při další kontrole
  • >3 IU/ml pozitivní
Zdroj referenčních mezí: příbalový leták
Klinické informace:

Proteináza 3 je sérinová proteáza, která rozkládá extracelulární matrix. Je nejčastěji asociována s cytoplazmatickým typem fluorescence ANCA.

Interpretace:

Protilátky proti proteináze 3 se vyskytují u ANCA asociovaných vaskulitid, především u Wegenerovy granulomatózy (GPA – granulomatóza s polyangiitidou). Její hladina koreluje s aktivitou onemocnění, dá se tedy využít pro monitoring onemocnění. Dále se vyskytuje u Churg-Straussova syndromu a u zánětlivého onemocnění střev.

Kontaktujte nás