Protilátky proti parietálním buňkám žaludku

Protilátky proti parietálním buňkám žaludku GPCA

Princip: nepřímá imunofluorescence
Materiál: Srážlivá krev, sérum
Stabilita: 2-8°C: týden, déle při -20°C
Provádí se: 1x za 14 dní
Doba odezvy: 3 týdny
Referenční meze:
  • t1 Negativní
  • t2 Hraniční = nejistý výsledek, zopakujte při další kontrole
  • t3 Slabě pozitivní
  • t4 Pozitivní
  • t5 Silně pozitivní
Zdroj referenčních mezí: příbalový leták
Interpretace:

Protilátky proti parietálním buňkám žaludku se vyskytují u pacientů s chronickou atrofickou gastritidou a s ní související percinózní anémií. Vyskytují se také zhruba u čtvrtiny pacientů s jinou endokrinopatií (Hashimotova tyreoiditida, DM . typu, ...)

Kontaktujte nás