Antinukleární protilátky - titr

Antinukleární protilátky - titr ANA titr

Princip: nepřímá imunofluorescence
Materiál: Srážlivá krev, sérum
Stabilita: 2-8°C: 2 týdny
Provádí se: 2x týdně
Doba odezvy: 2 týdny
Referenční meze:
  • číselné (výše nejvyššího ředění, při kterém je vzorek pozitivní)
  • Pokud je požadovaná ANA titrace, nejdříve se vždy vyšetří ANA v základním ředění 1:100 (ANA screen). V případě negativity ANA screen nelze dále titrovat.
Klinické informace:

Antinukleární protilátky (ANA) jsou autoprotilátky proti orgánově nespecifickým antigenům. Jedná se jaderné, cytoplazmatické antigeny nebo struktury mitotického aparátu. Jednotlivé typy fluorescencí mají různý klinický význam a vždy je nutno je hodnotit v kontextu celkového klinického a laboratorního obrazu pacienta. Titr těchto protilátek může napomoci monitorování vážnosti stavu onemocnění.

Více informací o ANA obrazech na: www.anapatterns.org.

Kontaktujte nás