Protilátky proti myeloperoxidáze

Protilátky proti myeloperoxidáze MPO

Princip: FEIA
Materiál: Srážlivá krev, sérum
Stabilita: 2-8°C: 2 týdny, déle při -20°C
Provádí se: 1x za 14 dní
Doba odezvy: měsíc
Referenční meze:
  • <3,5 IU/ml Negativní
  • 3,5-5 IU/ml Hraniční = nejistý výsledek, zopakujte při další kontrole
  • >5 IU/ml pozitivní
Zdroj referenčních mezí: příbalový leták
Klinické informace:

Myeloperoxidáza se podílí na produkci kyslíkových radikálů a je součástí nespecifické buněčné imunitní odpovědi. Protilátky proti myeloperoxidáze jsou nejčastěji asociovány s perinukleární typem fluorescence u ANCA.

Interpretace:

Protilátky proti myeloperoxidáze se vyskytují u ANCA asociovaných vaskulitid: mikroskopické polyangiitidy, rychle progradující glomerulonefritida (RPGN), Churg-Straussův syndrom, polyarteritis nodosa; SLE s postižením ledvin.

Kontaktujte nás