Protilátky proti mutovanému citrulinovanému vimentinu

Protilátky proti mutovanému citrulinovanému vimentinu aMCV

Princip: ELISA
Materiál: Srážlivá krev, sérum
Stabilita: 2-8°C: 5 dní, -20°C: 6 měsíců
Provádí se: 1x za 14 dní
Doba odezvy: měsíc
Referenční meze:
  • 0-99r 0-20 U/ml
Zdroj referenčních mezí: příbalový leták
Interpretace:

Protilátky proti mutovanému cyklickému vimentinu jsou vysoce specifické pro diagnózu revmatoidní artritidy. Vyskytují se již v časných fázích onemocnění a jejich koncentrace koreluje se závažností onemocnění. Jsou vhodné i k monitorování účinnosti terapie.

Kontaktujte nás