Protilátky proti mitochondriím

Protilátky proti mitochondriím AMA

Princip: nepřímá imunofluorescence
Materiál: Srážlivá krev, sérum
Stabilita: 2-8°C: týden, déle při -20°C
Provádí se: 1x za 14 dní
Doba odezvy: 3 týdny
Referenční meze:
  • t1 Negativní
  • t2 Hraniční = nejistý výsledek, zopakujte při další kontrole
  • t3 Slabě pozitivní
  • t4 Pozitivní
  • t5 Silně pozitivní
Zdroj referenčních mezí: příbalový leták
Interpretace:

Protilátky proti AMA-2 se vyskytují u více než 90 % pacientů s primární biliární cholangitidou (PBC). Mohou mít i prediktivní charakter. Titr protilátek nekoreluje s vážností onemocnění.

Kromě PBC se tyto protilátky mohou vyskytovat i u dalších autoimunit – SLE, systémová sklerózy.

Kontaktujte nás