Protilátky proti mikrozomům jater a ledvin

Protilátky proti mikrozomům jater a ledvin LKM

Princip: nepřímá imunofluorescence
Materiál: Srážlivá krev, sérum
Stabilita: 2-8°C: týden, déle při -20°C
Provádí se: 1x za 14 dní
Doba odezvy: 3 týdny
Referenční meze:
  • t1 Negativní
  • t2 Hraniční = nejistý výsledek, zopakujte při další kontrole
  • t3 Slabě pozitivní
  • t4 Pozitivní
  • t5 Silně pozitivní
Zdroj referenčních mezí: příbalový leták
Interpretace:

Protilátky proti LKM jsou jedním z diagnostických kritérií u autoimunitní hepatitidy II. typu. Protilátky proti ANA a ASMA bývají u těchto pacientů negativní. Pozitivita protilátek může být přítomna i u chronické hepatitidy C a léky indukované hepatitidy. Asi v polovině případů se anti-LKM vyskytují společně s protilátkami proti antigenu LC-1.

Kontaktujte nás