Protilátky proti hladkému svalu

Protilátky proti hladkému svalu ASMA

Princip: nepřímá imunofluorescence
Materiál: Srážlivá krev, sérum
Stabilita: 2-8°C: týden, déle při -20°C
Provádí se: 1x za 14 dní
Doba odezvy: 3 týdny
Referenční meze:
  • t1 Negativní
  • t2 Hraniční = nejistý výsledek, zopakujte při další kontrole
  • t3 Slabě pozitivní
  • t4 Pozitivní
  • t5 Silně pozitivní
Zdroj referenčních mezí: příbalový leták
Interpretace:

Vysoké titry jsou jedním z diagnostických kritérií autoimunitní hepatitidy I. typu. Nižší titry jsou asociovány s některými virovými infekcemi (EBV, hepatitida C), primární biliární cholangitidou (PBC), cirhózou jater. Prevalence protilátek ve zdravé populaci je asi 5%.

Kontaktujte nás