Protilátky proti glutamát dekarboxyláze

Protilátky proti glutamát dekarboxyláze GADA

Princip: ELISA
Materiál: Srážlivá krev, sérum
Stabilita: měřit co nejdříve po separaci, jinak skladování při -20°C
Provádí se: 1x 3 týdny
Doba odezvy: měsíc
Referenční meze:
  • 0-99 r 0-5 U/ml
Zdroj referenčních mezí: příbalový leták
Klinické informace:

Glutamát dekarboxyláza je enzym vyskytující se především v mozku a beta buňkách pankreatu. Vyskytuje se ve dvou izoformách – GAD65 a GAD 67. Protilátky proti GAD65 jsou prediktivní marker vzniku diabetu mellitu I. typu. 

Interpretace:

Pozitivita protilátek se může vyskytovat v krvi i několik let před nástupem klinických příznaků. Je vhodná k rozlišení DM I. a II. typu. Pozitivita protilátek se vyskytuje u Stiff-person sydromu (vzácné neurologické onemocnění).

Kontaktujte nás