Protilátky proti extrahovatelným nukleárním antigenům - typizace

Protilátky proti extrahovatelným nukleárním antigenům - typizace ENA typizace

Princip: ELISA
Materiál: Srážlivá krev, sérum
Stabilita: 2-8°C: 5 dní, déle při -20°C
Provádí se: 1x týdně
Doba odezvy: 2 týdny
Referenční meze:
  • t1 Negativní
  • t2 Hraniční = nejistý výsledek, zopakujte při další kontrole
  • t3 Slabě pozitivní
  • t4 Pozitivní
  • t5 Silně pozitivní
Klinické informace:

Extrahovatelné nukleární antigeny (ENA) jsou rozpustné komponenty jádra a cytoplazmy asociované s různými autoimunitními onemocněními pojivových tkání.

RNP70: MCTD, 30% SLE, 10% systémová sklerodermie

RNP/Sm: MCTD, SLE

Sm: SLE (vysoce specifické, jeden z ACR kritérií pro diagnostiku SLE)

SS-A: Sjögrenův syndrom, SLE, u těhotných – vrozený srdeční blok plodu

SS-B: Sjögrenův syndrom, SLE, u těhotných – vrozený srdeční blok plodu  

Scl-70: Systémová skleróza, Raynaudův fenomén, CREST syndrom

Centromera B: Systémová skleróza (bez pozitivity Scl-70), PBC, 

Jo-1: polymyositida, dermatomyositida, antisyntetázový syndrom s intersticiálním postižením plic

Kontaktujte nás