Protilátky proti extrahovatelným nukleárním antigenům - screening

Protilátky proti extrahovatelným nukleárním antigenům - screening ENA screen

Princip: ELISA
Materiál: Srážlivá krev, sérum
Stabilita: 2-8°C: 5 dní, déle při -20°C
Provádí se: 1x týdně
Doba odezvy: 2 týdny
Referenční meze:
  • 0-1 Negativní
  • 1-1,2 Hraniční = nejistý výsledek, zopakujte při další kontrole
  • >1,2 pozitivní
Zdroj referenčních mezí: příbalový leták
Klinické informace:

Extrahovatelné nukleární antigeny (ENA) jsou rozpustné komponenty jádra a cytoplazmy (SS-A 60, SS-A 52, SS-B, RNP-70, Sm, RNP/Sm, Scl-70, centromere B, Jo-1). Jedná se o základní u vyšetření u pacientů s podezřením na autoimunitní onemocnění pojivových tkání (SLE, MCTD, Sjögrenův syndrom aj.)  

Interpretace:

Nutno hodnotit v kontextu klinických a dalších laboratorních nálezů. Pozitivní výsledek je vhodné doplnit vyšetřením ENA typizace.

Kontaktujte nás