Protilátky proti extrahovatelným nukleárním antigenům - blot

Protilátky proti extrahovatelným nukleárním antigenům - blot ENW

Princip: western blot
Materiál: Srážlivá krev, sérum
Stabilita: 2-8°C: 2 týdny, déle při -20°C
Provádí se: 1x za 14 dní
Doba odezvy: 3 týdny
Referenční meze:
  • t1 Negativní
  • t2 Hraniční = nejistý výsledek, zopakujte při další kontrole
  • t3 Slabě pozitivní
  • t4 Pozitivní
  • t5 Silně pozitivní
Klinické informace:

Extrahovatelné nukleární antigeny (ENA) jsou rozpustné komponenty jádra a cytoplazmy asociované s různými autoimunitními onemocněními pojivových tkání.

nRNP/Sm: MCTD, SLE

Sm: SLE (vysoce specifické, jeden z ACR kritérií pro diagnostiku SLE)

SS-A: Sjögrenův syndrom, SLE, u těhotných – vrozený srdeční blok plodu

Ro-52:  Sjögrenův syndrom, SLE, SSc, idiopatická zánětlivá myopatie

SS-B: Sjögrenův syndrom, SLE, u těhotných – vrozený srdeční blok plodu  

Scl-70: Systémová skleróza, Raynaudův fenomén, CREST syndrom

PM-Scl: Systémová skleróza, překryvný syndrom PM/SSc

Jo-1: polymyositida, dermatomyositida, antisyntetázový syndrom s intersticiálním postižením plic

Centromera B: Systémová skleróza (bez pozitivity Scl-70), PBC, Raynaudův fenomén

PCNA: SLE

dsDNA: SLE (diagnostický marker)

nukleosomy: SLE (diagnostický marker)

histony: SLE, léky navozený SLE, revmatoidní artritida

ribozomy: SLE

AMA-M2: PBC nebo jiná chronická onemocnění jater, SSc

DFS70: zdraví jedinci, revmatická onemocnění

Kontaktujte nás