Protilátky proti endomysiu IgA

Protilátky proti endomysiu IgA EMA

Princip: nepřímá imunofluorescence
Materiál: Srážlivá krev, sérum
Stabilita: 2-8°C: 2 týdny
Provádí se: 1x týdně
Doba odezvy: 3 týdny
Referenční meze:
  • t1 Negativní
  • t2 Hraniční = nejistý výsledek, zopakujte při další kontrole
  • t3 Slabě pozitivní
  • t4 Pozitivní
  • t5 Silně pozitivní
Klinické informace:

Protilátky proti endomysiu jsou vysoce senzitivním a specifickým vyšetřením pro diagnostiku celiakie. Sledování hladiny protilátek je vhodné také pro monitorování dodržování bezlepkové diety.

Kontaktujte nás