Protilátky proti dvouvláknové DNA

Protilátky proti dvouvláknové DNA dsDNA

Princip: nepřímá imunofluorescence
Materiál: Srážlivá krev, sérum
Stabilita: 2-8°C: 2 týdny
Provádí se: 2x týdně
Doba odezvy: 2 týdny
Referenční meze:
  • t1 Negativní
  • t2 Hraniční = nejistý výsledek, zopakujte při další kontrole
  • t3 Slabě pozitivní
  • t4 Pozitivní
  • t5 Silně pozitivní
Klinické informace:

Protilátky proti dsDNA se vyskytují u pacientů se systémovým lupus erythematodes (SLE). Stanovení těchto autoprotilátek je jedním z diagnostických kritérií ACR pro SLE. 

Kontaktujte nás