Protilátky proti deaminovanému gliadinu IgA, IgG

Protilátky proti deaminovanému gliadinu IgA, IgG GLIA

Princip: ELISA
Materiál: Srážlivá krev, sérum
Stabilita: 2-8°C: 5 dní; déle: -20°C
Provádí se: 1x za 14 dní
Doba odezvy: 3 týdny
Referenční meze:
  • 0-99 r 0-10 U/ml
Zdroj referenčních mezí: příbalový leták
Klinické informace:

Deaminovaný gliadin vzniká působením tkáňové transglutaminázy na protein lepku – gliadin. Takto vzniklá struktura je antigenní a vyvolává vznik protilátek. Detekce protilátek IgA a IgG proti deaminovanému gliadinu je pomocnou metodou v diagnostice celiakie.

Interpretace:

Zvýšená hladina: celiakie, nespecificky se mohou vyskytovat i u dalším diagnóz (Crohnova choroba, IBD, jiné potravinové intolerance)

Kontaktujte nás