Protilátky proti cytoplazmě neutrofilů - screening

Protilátky proti cytoplazmě neutrofilů - screening ANCA screen

Princip: nepřímá imunofluorescence
Materiál: Srážlivá krev, sérum
Stabilita: 2-8°C: 2 týdny
Provádí se: 2x týdně
Doba odezvy: 2 týdny
Referenční meze:
  • t1 Negativní
  • t2 Hraniční = nejistý výsledek, zopakujte při další kontrole
  • t3 Slabě pozitivní
  • t4 Pozitivní
  • t5 Silně pozitivní
Klinické informace:

Protilátky proti cytoplazmě neutrofilů se vyskytují ve třech základních typech:   

cANCA – cytoplazmatická ANCA, fluorescence granul neutrofilů, bývá asociována s protilátkami proti proteináze 3 (PR3)

pANCA – perinukleární ANCA, bývá asociována s protilátkami proti myeloperoxidáze (MPO), dále také laktoferinu, kathepsinu, elastáze, BPI

aANCA – atypická ANCA

Interpretace:

c- a p-ANCA jsou důležitým markerem ANCA asociovaných vaskulitid (wegenerova granulomatóza, mikroskopická polyangiitida, Churg-Strauss syndrom)

Pozitivita aANCA se vyskytuje u IBD (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida), revmatoidní artritidy, PBC. 

V případě hraničního nebo pozitivního nálezu je doporučeno vyšetřit protilátky proti PR3 a MPO.

Kontaktujte nás