Protilátky proti bazálmí membráně glomerulů

Protilátky proti bazálmí membráně glomerulů GBM

Princip: FEIA
Materiál: Srážlivá krev, sérum
Stabilita: 2-8°C: 2 týdny, déle při -20°C
Provádí se: 1x za 14 dní
Doba odezvy: měsíc
Referenční meze:
  • <7 U/ml Negativní
  • 7-10 U/ml Hraniční = nejistý výsledek, zopakujte při další kontrole
  • >10 U/ml pozitivní
Zdroj referenčních mezí: příbalový leták
Klinické informace:

Anti-GBM jsou protilátky namířené proti části kolagenu IV, který se vyskytuje především v ledvinách a v plicích. Mají přímou účast na patogenezi vzniklého onemocnění.

Interpretace:

Protilátky proti membráně glomerulů jsou přítomny u rychle progredující glomerulonefritidy, v kombinaci s postižením plic vzniká Goodpasteurův syndrom.

Kontaktujte nás