Alfa-1-antitrypsin

Alfa-1-antitrypsin A1A

Princip: Turbidimetrie
Materiál: Srážlivá krev, sérum
Stabilita: 2-8°C: 2 dny; déle: -20°C
Provádí se: 1x týdně
Doba odezvy: 2 týdny
Referenční meze:
  • 0 – 99r 0,9 – 2,0 g/l
Zdroj referenčních mezí: příbalový leták
Klinické informace:

Alfa-1 antitrypsin je inhibitor sérinových proteáz (neutrofilní elastáza) tvořený v játrech. Řadíme ho mezi reaktanty akutní fáze.

Interpretace:

Snížená hladina: plicní choroby (emfyzém), těžké jaterní poškození, nefrotický syndrom, malnutricie, vrozený deficit A1A

Zvýšená hladina: akutní a chronické záněty, nekrózy a maligní tumory, fyziologicky v těhotenství

Kontaktujte nás