Protilátky proti antigenům autoimunitních jaterních chorob - blot

Protilátky proti antigenům autoimunitních jaterních chorob - blot MB

Princip: western blot
Materiál: Srážlivá krev, sérum
Stabilita: 2-8°C: 2 týdny, déle při -20°C
Provádí se: 1x za 14 dní
Doba odezvy: 3 týdny
Referenční meze:
  • t1 Negativní
  • t2 Hraniční = nejistý výsledek, zopakujte při další kontrole
  • t3 Slabě pozitivní
  • t4 Pozitivní
  • t5 Silně pozitivní
Zdroj referenčních mezí: příbalový leták
Interpretace:

Imunoblot obsahuje následující antigeny spojené především s primární biliární cholestázou (PBC) a autoimunitní hepatopatií (AIH):

AMA-M2: PBC nebo jiná chronická onemocnění jater, SSc

M2-3E (BPO): až u 95% pacientů s PBC

Sp100: PBC především u AMA-negativních pacientů, spojeny s horší prognózou. Méně často asociovány s RA, SLE a jinými autoimunitními onemocněními pojiva

PML: PBC, často jsou asociovány s Sp100

gp210: PBC, jejich titr koreluje s aktivitou onemocnění, spojeny s horší prognózou

LKM-1: AIH II. typu, hepatitida C, léky indukovaná hepatitis

LC-1: AIH II.typu, často ve společnosti LKM-1 protilátek. Koreluje s aktivitou onemocnění, vyskytuje se spíše u dětí a mladistvých. Pozitivní i u hepatitidy C

SLA/LP: AIH III. Typu, nevyskytují se u virových hepatitid

Ro-52:  Sjögrenův syndrom, SLE, SSc, idiopatická zánětlivá myopatie

Kontaktujte nás