Imunoglobulin M

Imunoglobulin M IgM

Princip: Turbidimetrie
Materiál: Srážlivá krev, sérum
Stabilita: pokojová teplota: 2 měsíce; 2-8°C: 4 měsíce
Provádí se: 2x týdně
Doba odezvy: 2 týdny
Referenční meze:
  • 1m – 4m: 0,1 – 0,3 g/l
  • 4m – 7m: 0,1 – 0,7 g/l
  • 7m – 1r: 0,3 – 1,0 g/l
  • 1r – 3r: 0,4 – 1,4 g/l
  • 3r – 6r: 0,4 – 1,8 g/l
  • 6r – 10r: 0,4 – 1,6 g/l
  • 10r – 14r: 0,4 – 1,5 g/l
  • 14r – 99r: 0,4 – 2,3 g/l
Zdroj referenčních mezí: T. Zima a kol.: Laboratorní diagnostika, 3. vyd., 2013, Galén
Klinické informace:

Imunoglobulin M (IgM) tvoří asi 10% celkových imunoglobulinů, poločas rozpadu je 5 dní. Je exprimován na povrchu B-lymfocytů, v plazmě se vyskytuje nejčastěji jako pentamer. Je protilátkou časné imunitní odpovědi.

Interpretace:

Snížená hladina: protilátkové imunodeficience 

Zvýšená hladina: akutní infekce a záněty, primární biliární cirhóza, pyelonefritida, revmatoidní artritida, monoklonální gamapatie IgG

Kontaktujte nás