Imunoglobulin G4

Imunoglobulin G4 IgG4

Princip: Turbidimetrie
Materiál: Srážlivá krev, sérum
Stabilita: 2-8°C: 8 dní, déle při -20°C
Provádí se: 1x týdně
Doba odezvy: 2 týdny
Referenční meze:
 • 0d – 1m 0,04 – 0,56 g/l
 • 1m -4m 0,01 – 0,36 g/l
 • 4m – 6m 0,01 – 0,23 g/l
 • 6m – 1r 0,01 – 0,43 g/l
 • 1r – 1r6m 0,01 – 0,62 g/l
 • 1r6m – 2r 0,01 – 0,79 g/l
 • 2r – 3r 0,01 – 1,06 g/l
 • 3r – 4r 0,01 – 1,27 g/l
 • 4r – 6r 0,01 – 1,58 g/l
 • 6r – 9r 0,01 – 1,89 g/l
 • 9r – 12r 0,03 – 2,1 g/l
 • 12r – 18r 0,04 – 2,3 g/l
 • 18r – 99r 0,08 – 1,4 g/l
Zdroj referenčních mezí: T. Zima a kol.: Laboratorní diagnostika, 3. vyd., 2013, Galén
Klinické informace:

Podle typu gama řetězce se třída imunoglobulinu IgG dělí na 4 podtřídy.  V rámci třídy IgG je obvyklé pořadí koncentrací podtříd  IgG1˃IgG2˃IgG3˃IgG4. Skutečné koncentrace však mohou mezi jedinci kolísat. Deficit v některé z podtříd se nemusí projevit snížením hladiny celkového IgG.   

Interpretace:

Pacienti s deficitem IgG1 a/nebo IgG3 mívají potíže s rekurentními nebo chronickými infekcemi dolních cest dýchacích. 

Jedinci s deficitem IgG2 a/nebo IgG4 jsou náchylnější k sinusitidám a otitidám. 

Zvýšená hladina IgG4 může být známkou IgG4 asociovaných chorob, normální hladina však tuto diagnózu nevylučuje.

Kontaktujte nás