Imunoglobulin G1

Imunoglobulin G1 IgG1

Princip: Turbidimetrie
Materiál: Srážlivá krev, sérum
Stabilita: 2-8°C: 8 dní, déle -20°C
Provádí se: 1x týdně
Doba odezvy: 2 týdny
Referenční meze:
 • 0d – 1m 2,4 – 10,8 g/l
 • 1m -4m 1,8 – 6,7 g/l
 • 4m – 6m 1,8 – 7,0 g/l
 • 6m – 1r 1,9 – 7,7 g/l
 • 1r – 1r6m 2,5 – 8,2 g/l
 • 1r6m – 2r 2,9 – 8,5 g/l
 • 2r – 3r 3,2 – 9,0 g/l
 • 3r – 4r 3,5 – 9,4 g/l
 • 4r – 6r 3,7 – 10 g/l
 • 6r – 9r 4,0 – 10,8 g/l
 • 9r – 12r 4,0 – 11,5 g/l
 • 12r – 18r 3,7 – 12,8 g/l
 • 18r – 99r 4,9 – 11,4 g/l
Zdroj referenčních mezí: T. Zima a kol.: Laboratorní diagnostika, 3. vyd., 2013, Galén
Klinické informace:

Podle typu gama řetězce se třída imunoglobulinu IgG dělí na 4 podtřídy.  V rámci třídy IgG je obvyklé pořadí koncentrací podtříd  IgG1˃IgG2˃IgG3˃IgG4. Skutečné koncentrace však mohou mezi jedinci kolísat. Deficit v některé z podtříd se nemusí projevit snížením hladiny celkového IgG.

Interpretace:

Pacienti s deficitem IgG1 a/nebo IgG3 mívají potíže s rekurentními nebo chronickými infekcemi dolních cest dýchacích. 

Jedinci s deficitem IgG2 a/nebo IgG4 jsou náchylnější k sinusitidám a otitidám. 

Kontaktujte nás