Imunoglobulin G

Imunoglobulin G IgG

Princip: Turbidimetrie
Materiál: Srážlivá krev, sérum
Stabilita: pokojová teplota: 4 měsíce; 2-8°C: 8 měsíců
Provádí se: 2x týdně
Doba odezvy: 2 týdny
Referenční meze:
  • 1m – 4m: 2,5 – 7,5 g/l
  • 4m – 7m: 1,8 – 8,0 g/l
  • 7m – 1r: 3,0 – 10,0 g/l
  • 1r – 2r: 3,5 – 10,0 g/l
  • 2r – 6r: 5,0 – 13,0 g/l
  • 6r – 10r: 6,0 – 13,0 g/l
  • 10r – 14r: 7,0 -14,0 g/l
  • 14r – 99r: 7,0 – 16,0 g/l
Zdroj referenčních mezí: T. Zima a kol.: Laboratorní diagnostika, 3. vyd., 2013, Galén
Klinické informace:

Imunoglobulin G (IgG) je nejhojnější třídou protilátek v krvi, tvoří asi 75% všech imunoglobulinů. Z chemického hlediska se jedná o globulin (glykoprotein), který je složen ze dvou lehkých a dvou těžkých řetězců. U člověka se vyskytují celkem 4 podtřídy: IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. Hlavní funkcí IgG je vazba na antigen a je tudíž jednou z hlavních součástí humorální složky imunitní odpovědi. Prochází placentou a je u nekojeného novorozence jediným imunoglobulinem, který jej v prvních týdnech života chrání před infekcí.

Interpretace:

Snížená hladina: primární a sekundární imunodeficience, nefrotický syndrom, polékově, zvýšení i u pozdních fází infekčních onemocnění 

Zvýšená hladina: autoimunitní onemocnění, infekční choroby, cirhóza jater, chronické záněty, monoklonální gamapatie IgG Normální hodnoty IgG nevylučují defekt jednotlivých podtříd

Kontaktujte nás