Imunofixace

Imunofixace IF

Princip: imunofixace
Materiál: Srážlivá krev, sérum
Stabilita: 2-8 °C: 1 týden, -20 °C: 1 měsíc
Provádí se: 1x za 14 dní
Doba odezvy: 3 týdny
Referenční meze:
  • kvalitativní hodnocení
Klinické informace:

Abnormální proužky zjištěné elektroforézou v zóně beta a gama globulinů mohou vyvolávat podezření na výskyt monoklonálních proteinů. K identifikaci těchto abnormálních proužků slouží imunofixace, která zafixuje proteiny in situ, vytvořením nerozpustných komplexů s odpovídajícími protilátkami.

Interpretace:

Pojem monoklonální gamapatie jsou onemocnění způsobená proliferací jediného klonu plazmatických nebo lymfoplazmoidních buněk, které produkují homogenní imunoglobulin (M-komponentu, M-protein, paraprotein PP, atypický gradient) a/nebo jeho úplné nebo i neúplné strukturní komponenty. Mezi monoklonální gamapatie řadíme mnohočetný myelom, Waldenströmovu makroglobulinémii, primární AL-amyloidózu, nemoc lehkých řetězců, nemoc těžkých řetězců, variantní formy myelomu (nesekretorický myelom aj.) a potenciálně maligní onemocnění označované jako monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS).

Kontaktujte nás