CIK vazbou na C1q

CIK vazbou na C1q CIK C1q

Princip: ELISA
Materiál: Srážlivá krev, sérum
Stabilita: 2-8°C: týden, déle při -20°C
Provádí se: 1x za 14 dní
Doba odezvy: měsíc
Referenční meze:
  • <4,4 μg Eq/ml Negativní
  • 4,4 – 10,8 μg Eq/ml Hraniční = nejistý výsledek, zopakujte při další kontrole
  • >10,8 μg Eq/ml Pozitivní
Zdroj referenčních mezí: příbalový leták
Klinické informace: Při patologických stavech není komplex antigen-protilátka odstraňován retikuloendoteliálním systémem a může tak aktivovat zánětlivou reakci včetně aktivace komplementu. Patogenní role cirkulujících imunokomplexů (CIK) je známá u mnoha autoimunitních chorob.
Interpretace: Stanovení CIK vazbou na C1q je prognostický marker. Může být použito i při monitorování autoimunitních chorob, kde hrají roli imunokomplexy (např. SLE).

Kontaktujte nás