C4 složka komplementu

C4 složka komplementu C4

Princip: Turbidimetrie
Materiál: Srážlivá krev, sérum
Stabilita: 2-8°C: 8 dní
Provádí se: 2x týdně
Doba odezvy: 2 týdny
Referenční meze:
  • 0 – 99r 0,1 – 0,4 g/l
Zdroj referenčních mezí: T. Zima a kol.: Laboratorní diagnostika, 3. vyd., 2013, Galén
Klinické informace:

C4 je složka komplementu se spotřebovává pouze při klasické cestě aktivace komplementu. Chová se analogicky k C3. Je reaktant akutní fáze, podílí se na degradaci mastocytů a bazofilů.

Interpretace:

Snížená hladina: při zvýšené spotřebě komplementu (SLE, RA), jaterní postižení, vrozený deficit C4 složky, hereditární angioedém I. typu 

Zvýšená hladina: akutní a chronické zánětlivé reakce

Kontaktujte nás